toptani së shpejti në tiranë!

Si destinacioni më i ri i kryeqytetit për retail dhe argëtim, “Toptani Shopping Center” është një mundësi e shkëlqyer për investitorët dhe kompanitë!

Hap dyqanin
tënd tani!

Ka filluar kontraktimi i hapësirave!