YES•ZEE është marka e atyre që zgjedhin stilin e tyre çdo ditë, me vetëdije dhe sy drejt së ardhmes, është zgjedhja e atyre që kanë një personalitet të lirë që shprehet në kontekste urbane.

Shpërndarja kapilare në mbi 1200 pika shitje falë rrjetit të agjentëve në territorin kombëtar dhe europian.

Dyqani: Yes Zee Milano

Kati: 3