OVS (ish Oviesse) është një kompani italiane veshjesh. Ajo ka dyqane në 35 vende në Evropë, Amerikën Latine dhe Azi me një total prej rreth 1285 vendndodhjesh. Është shitësi më i madh i veshjeve në Itali, duke zënë rreth 5% të tregut kombëtar të shitjes me pakicë të veshjeve.

OVS u themelua në vitin 1972 si Organizzazione Vendite Speciali (organizatë speciale e shitjeve), një divizion i Coin, një zinxhir dyqanesh italiane.Kompania mbeti një degë e Coin Group deri në vitin 2015, kur u bë një ofertë publike fillestare.

Dyqani: Ovs

Kati: 3