Termat dhe Kushtet për Përdorimin e Faqes Toptani

Ju lutemi lexoni këtë dokument me kujdes para se të përdorni faqen tonë. Duke qasur dhe duke përdorur këtë faqe, ju pranoni dhe pajtoheni me këto terma dhe kushte. Nëse nuk pranoni të gjitha kushtet e këtij dokumenti, ju lutemi mos përdorni faqen tonë.

Përdorimi i Faqes

Faqja “Toptani” është në disponim për përdorim për individët që kanë arritur moshën ligjore për t’u përfshirë në kontrata. Ju jeni përgjegjës për sigurinë dhe privatësinë e informacionit që jepni në këtë faqe. Ne ruajmë të drejtën për të ndryshuar, ndërprerë ose ndaluar përdorimin e faqes sonë në çdo kohë pa paralajmërim.

Informacioni i Dhënë

Ju pajtoheni që informacionet që jepni në këtë faqe janë të sakta dhe të vërteta. Ne nuk jemi përgjegjës për informacionin e pasaktë ose të pavërtetë të dhënë nga përdoruesit. Ju pajtoheni që të mos jepni informacion të rremë ose të paligjshëm nëpërmjet faqes sonë.

Privatësia dhe Siguria

Ne respektojmë privatësinë tuaj dhe marrim masat e nevojshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal. Politika jonë e privatësisë specifikohet në një dokument të veçantë dhe ju lutemi ta lexoni me kujdes. Përdorimi i kësaj faqeje është në pajtim me politikat tona të privatësisë.

Përdorimi i Cookies dhe Teknologjive të Ngjashme

Faqja jonë mund të përdorë “cookies” dhe teknologji të ngjashme për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë. Ju këshillojmë të lexoni politikën tonë të cookies për më shumë informacion rreth kësaj çështjeje.

Lidhjet me Faqe te Treta

Faqja jonë mund të përmbajë lidhje drejtëpërdrejtë ose të ndihmuara për faqe të treta parti që nuk janë nën kontrollin tonë. Ne nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë të këtyre faqeve të treta parti.

Ndryshimet në Termat dhe Kushtet

Ne mund të ndryshojmë këto terma dhe kushte në çdo kohë dhe ndryshimet do të jenë të vlefshme menjëherë pas postimit të tyre në faqen tonë. Kështu, ju këshillojmë të kontrolloni rregullisht këtë faqe për të qëndruar të informuar rreth ndonjë ndryshimi të mundshëm.

Përgjegjësitë dhe Kufizimet e Përgjegjësisë

Ne nuk jemi përgjegjës për dëmtimin direkt ose indirekt, humbjen e të dhënave, humbjen e fitimeve ose dëmtimin tjetër që mund të rezultojë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur faqen tonë, pavarësisht nga shkaku.

Ligji Qeverisës dhe Juridiksioni

Këto terma dhe kushte nënlirohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet dhe juridiksionin e [Shteti/Krahina]. Ju pajtoheni që gjykatësit e [Shteti/Krahina] të kenë juridiksion ekskluziv për çdo çështje ose mosmarrëveshje që rezulton nga përdorimi i faqes sonë.