Toptani Center

Vendndodhja perfekte e takimit të klientëve me bizneset!​

Toptani Center është një mundësi ideale per bizneset, investitorët dhe kompanitë e interesuara per retail, zyra dhe shërbime. Vendndodhja perfekte e takimit të klientëve me bizneset!

Toptani Center eshtë një qendër e projektuar për qiramarrësit: Një hapësirë funksionale, pozicionuar mirë në çdo kat, me një trafik të lartë të vizitorëve. Ne jemi fleksibël në sigurimin e hapësirës në përshtatje me nevojat specifike të markave të palëve të interesuara.

Formular Kerkese per Qira

Informacion mbi kerkuesin
Informacion mbi produktin/marken/brandin
Kerkesat