Markë që bazohet në traditën më të mirë italiane, të dashur për stilin klasik dhe formal qësynon risinë dhe trendet e modës.

Dyqani: Bulgarini

Kati: 2